Om lägret

Sommarläger är del av familjeverksamhet som erbjuder dysmelister en unik möjlighet att prova på olika aktiviteter som man till följd av sitt funktionshinder inte tror sig kunna delta i. Lägret erbjuder också en möjlighet att träffa andra barn, ungdomar och vuxna i samma situation och se att man inte är ensam med sitt funktionshinder. Föräldrar får möjlighet att utbyta erfarenhet och få stöd från varandra och syskon som oftast följer med ser att de inte är ensamma att ha ett syskon med dysmeli.

En dag är reserverad för föreläsningar av fackfolk som arbetar med dysmeli. Både extern kompetens och den kompetens som finns bland föreningens medlemmar utnyttjas i genomförande av olika aktiviteter.

Vi vill med hjälp av dessa lekar och fritidsaktivitet öva upp barnens förmåga att trots sitt funktionshinder klara av de problem och uppgifter man ställs inför det dagliga livet.

Liksom tidigare år räknar vi med att alla rycker in och hjälper till under lägret, tillsammans skapar vi en rolig och händelserik vecka!