Ungdomsboende

Ungdomar mellan 12 och 18 som anmält sig till ungdomsboendet kommer bo tillsammans och samlade i en gemensam del av hotellet med obligatoriska aktiviteter som ungdomsledarna planerat och leder.

Johan Rannemo är Ungdomsansvarig och kommer ha ett extra öga på ungdomarna, samla dem varje dag för dialog och uppföljning. Sköter man sig inte i ungdomsboendet får man sova hos föräldrarna.

Föräldrarna har ansvar för sina ungdomar, inte ungdomsledarna! Sköter man sig inte i ungdomsboendet får man sova hos föräldrarna. Även i år kommer det finnas särskild tid för ”kontraktsskrivning” första kvällen där både föräldrar och ungdomar skall skriva på.

Det finns ett par obligatoriska aktiviteter där träningskläder är mest lämpligt så ta med det.

Ungdomsledarna
planerar och leder de gemensamma aktiviteterna. Notera att de EJ är ansvariga för ungdomsboendet.

Ungdomsaktiviteterna
Obligatoriska för alla i ungdomsboendet.

Kvällar & nätter
Vi får alla vara uppmärksamma på att en 12-årings sömnbehov skiljer sig från de äldre ungdomarnas. Respektera andra i boendet som vill sova. Tysta aktiviteter i boendet efter kl 23.00. I säng senast kl 01.00.

Ingen alkohol eller andra droger
Gäller även besökare till ungdomsboendet.

Utcheckning och besiktning av rummet sker tillsammans med föräldern.